Oy: <span>Dekabr 2020</span>

Home / 2020 / Dekabr
Zahiriddin Muhammad Bobur. BOBURNOMA
Maqola

Zahiriddin Muhammad Bobur. BOBURNOMA

«Boburnoma» — o'zbek mumtoz adabiyotidagi bebahr asarlardan. Unda Urta Osiyo, Аfg'oniston,Hindiston va Eron
xalqlari tarixi, jug'rofiyasiga oid qimmatli maʼlumotlar bor. Аsar tili o'sha davr o'zbek tilining yorqin namunasi ekanligi esa yanada muhimroqdir.

Sayyid Homid to’ra Komyob. DEVON
Maqola

Sayyid Homid to’ra Komyob. DEVON

Komyob devoni anʼanaviy tarzda tuzilgan. Unga shoirning ilk mashqlaridan tortib devon tartib berilganga qadar turli darajada yozilgan sheʼrlari alifbo tartibiga amal qilgan holda joylashtirilgan.

Нуржанов A. A. ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ ПРЯМОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ
Maqola

Нуржанов A. A. ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ ПРЯМОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ

В книге рассматриваются вопросы изучения и практического применения энтомопатогенных микроорганизмов прямокрылых насекомых. Приводятся сведения о биоэкологических особенностях патогенов саранчовых Узбекистана.

O’zbekiston hududida tabiiy fanlar yo’nalishidagi ilmiy tadqiqot va ekspeditsiyalar (XIX asr – XX asr boshlari)
Maqola

O’zbekiston hududida tabiiy fanlar yo’nalishidagi ilmiy tadqiqot va ekspeditsiyalar (XIX asr – XX asr boshlari)

O'zbekistonda XIX asr - XX asr boshlarida tabiiy fanlar tarixiga oid mazkur asar O'zR FА Tarix institutida bajarilayotgan UzR Fan va texnologiyalar agentligining OTF 1135 raqamli «XIX - XX asr boshlarida o'zbek xalqining intellektual-madaniy merosi: anʼanalar va transformatsiya jarayonlari» mavzuidagi fundamental loyihasi doirasida bajarildi.

Новейшая история Узбекистана (1991- 2016 гг.)
Maqola

Новейшая история Узбекистана (1991- 2016 гг.)

В монографии на основе изучения широкого круга материалов анализируются основные направления развития узбекского общества, особенности политических, экономических и социально-культурных трансформаций, международные отношения Республики Узбекистан в период 1991-2016 гг.