Author: Librarian

Home / Librarian
Irzayev B. Qo’qon tarixidan lavhalar
Maqola

Irzayev B. Qo’qon tarixidan lavhalar

Kitobda XX asr boshida o'zbek adabiyoti va san'atining azaliy o'choqlaridan biri bo'lgan Xo'qandi latifdan yetishib chiqqan olimu murabbiylar, davlat va jamoat arboblari, shoiru jurnalistlar hayoti, ularning ijodiy faoliyati hamda mustabid tuzum qatag'on siyosati oqibatida mahv etilishi qalamga olingan.