Oy: <span>Fevral 2021</span>

Home / 2021 / Fevral
Avrodi Fathiya. Zikr va duolar majmuasi
Maqola

Avrodi Fathiya. Zikr va duolar majmuasi

Mazkur risolada ajdodlarimiz doimiy ravishda qoʼllab kelgan virdlarning (avrodlarning) keng tarqalgan nusxalaridan biri taqdim etilmoqda. Virdlar asosan nafl (qoʼshimcha) ibodatlar tarkibiga kirgan boʼlib, ular sufiylar ea umuman insonlarning ruhlarini poklashda, maʼnaviy yuksalishlarida xizmat qilgan.