Yangi kelganlari

Home / Yangi kelganlari
Груздев В.С. Изменение состава и структуры компонентов ландшафтов лесной зоны в условиях техногенеза

Груздев В.С. Изменение состава и структуры компонентов ландшафтов лесной зоны в условиях техногенеза

Монография посвящена анализу изменения структуры природных и сельскохозяйственных ландшафтов в условиях антропогенного, в том числе техногенного, воздействия на ландшафты. В монографии обобщены собственные исследования, проведенные в лесной зоне в подзонах
средней и южной тайги и широколиственно-хвойных лесов.

Сироткин О.С. Эволюция теории химического строения вещества А.М. Бутлерова в унитарную теорию строения химических соединений

Сироткин О.С. Эволюция теории химического строения вещества А.М. Бутлерова в унитарную теорию строения химических соединений

Проведен анализ основных этапов развития химии и современного ее состояния в плане формирования индивидуальности объекта и предмета исследования в рамках эволюции взглядов на строение материи и разновидностей вещества от атомистики Демокрита — Дальтона и «атомно-молекулярного учения» до парадигмы многоуровневой их организации.

Шавров В. Г. Монография

Шавров В. Г. Монография

Monografiya muhitdagi dinamik hodisalarni magnitlanish vektorining muvozanat holati yo'nalishi o'zgarganda sodir bo'ladigan magnitlanish tartibini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Ko'p qatlamli kompozitda elektromagnit to'lqinlarning tarqalishi atrof-muhit, uning individual elementlari orientatsiya sharoitida o'tishi kabilar ko'rib chiqildi.

Katta umidlar. Charlz Dikkens

Katta umidlar. Charlz Dikkens

Hammasi oddiy voqeadan boshlanadi. Yosh Filipp qabriston yonida o‘ynab yurganida qamoqdan qochgan mahbus uni tutib oladi va boladan o‘zi uchun yegulik va egov olib kelishini talab qiladi. Mana shu voqea bolaning kelajagini o‘zgartirib yuboradi.
Aziz kitobxon! Mashhur ingliz yozuvchisi Charlz Dikkensning „Katta umidlar“ romani sizning sevimli asarlaringiz qatoridan o ‘rin olishiga ishonamiz.