Bo'lim: <span>Yangi kelgan kitoblar</span>

Home / Yangi kelgan kitoblar
Avrodi Fathiya. Zikr va duolar majmuasi
Maqola

Avrodi Fathiya. Zikr va duolar majmuasi

Mazkur risolada ajdodlarimiz doimiy ravishda qoʼllab kelgan virdlarning (avrodlarning) keng tarqalgan nusxalaridan biri taqdim etilmoqda. Virdlar asosan nafl (qoʼshimcha) ibodatlar tarkibiga kirgan boʼlib, ular sufiylar ea umuman insonlarning ruhlarini poklashda, maʼnaviy yuksalishlarida xizmat qilgan.

Нуржанов A. A. ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ ПРЯМОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ
Maqola

Нуржанов A. A. ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ ПРЯМОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ

В книге рассматриваются вопросы изучения и практического применения энтомопатогенных микроорганизмов прямокрылых насекомых. Приводятся сведения о биоэкологических особенностях патогенов саранчовых Узбекистана.

O’zbekiston hududida tabiiy fanlar yo’nalishidagi ilmiy tadqiqot va ekspeditsiyalar (XIX asr – XX asr boshlari)
Maqola

O’zbekiston hududida tabiiy fanlar yo’nalishidagi ilmiy tadqiqot va ekspeditsiyalar (XIX asr – XX asr boshlari)

O'zbekistonda XIX asr - XX asr boshlarida tabiiy fanlar tarixiga oid mazkur asar O'zR FА Tarix institutida bajarilayotgan UzR Fan va texnologiyalar agentligining OTF 1135 raqamli «XIX - XX asr boshlarida o'zbek xalqining intellektual-madaniy merosi: anʼanalar va transformatsiya jarayonlari» mavzuidagi fundamental loyihasi doirasida bajarildi.

Новейшая история Узбекистана (1991- 2016 гг.)
Maqola

Новейшая история Узбекистана (1991- 2016 гг.)

В монографии на основе изучения широкого круга материалов анализируются основные направления развития узбекского общества, особенности политических, экономических и социально-культурных трансформаций, международные отношения Республики Узбекистан в период 1991-2016 гг.