Oy: <span>Noyabr 2020</span>

Home / 2020 / Noyabr
Buyuk yurt allomalari
Maqola

Buyuk yurt allomalari

2019 ЛO
34
Mazkur kitobdan o'lkamizdan yetishib chiqqan, islom dini, uning maʼrifati, maʼnaviyati, qadriyatlari takomilida chinakam hal qiluvchi rol o'ynagan ulug' allomalarimizning hayoti va faoliyati to'g'risidagi qiziqarli tadqiqotlar o'rin olgan. Ishonchli yozma manbalarga tayanib yozilgan, tarixiy faktlarga boy, bir-birini to'ldiruvchi, sodda tili va ravon uslubi bilan ajralib turuvchi maqolalarni o'zida mujassam etgan bu to'plam kitobxonni befarq qoldirmaydi.

O’zbekiston tarixi jurnali
Maqola

O’zbekiston tarixi jurnali

Ж - 877
2020/2
"Tarixga sergak qaragan odamgina doimo hushyor va ogoh bo'lib yashaydi. Bugungi vaziyatga ham, kelgusi jarayonlarga ham xolis va haqqoniy baho bera oladi. Bu esa hozirgi murakkab va shiddatli zamonda tinchlik va barqarorlikni taʼminlash, yuksak taraqqiyotga erishishning eng muhim shartidir".
Shavkat Mirziyoyev

TRANSACTIONS of the Kansas Academy of Science
Maqola

TRANSACTIONS of the Kansas Academy of Science

Vol. 122, no. 1-2 p. 1-18 (2019)
The Ptychodontidae Jaekel 1898, is one of the most confusing and fascinating shark families of the Cretaceous. Ptychodus is a durophagous shark genus (Elasmobranchii, Ptychodontidae) which occurs in Albian-Campanian marine deposits of Europe, North and South America, Asia, northern and western Africa (Cappetta 2012).

Social Sciences in China
Maqola

Social Sciences in China

Vol.40 / No.1 / 2019 Feb.
Social Sciences in China is a peer-reviewed journal of the Chinese Academy of Social Sciences. It is published four times a year (in February, May, August and November) by Social Sciences in China Press and Taylor & Francis, an Informa business, 4 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire 0X14 4RN, UK.
The journal is supported by Chinese Fund for the Humanities and Social Sciences

biblioasia
Maqola

biblioasia

ЖИ 3108/2019 y./Vol. 15/ Issue 01
The Archives Issue
This special edition of BiblioAsia puts the spotlight on all things archives. In his op-ed, Dr Shashi Jayakumar describes how recent initiatives undertaken by the NAS prepare the organisation - as well as Singapore - for the future.

  • 1
  • 2
  • 7